Karin på Nol Företagscenter

Namn:  Karin Jönell

Företag:  Nol Företagscenter

Fritidsintressen:  Cykling och skidåkning

Bästa film:  Amatörerna

Bästa bok:  Boktjuven

Favoritmusik:  First Aid Kit

Företagets specialtitet:  En bra mötesplats