Ale Näringsliv

Ale är en attraktiv kommun i tillväxt. Här är naturen nära och den goda kommunikationen till både Göteborg och Trollhättan gör att man både kan bo, arbeta och leva gott i Ale.

näringsliv ale
näringsliv ale
näringsliv ale
näringsliv ale kungälv
näringslivet ale kungälv lilla edet

Så här skriver Ale Kommun på sin sida:

Ett starkt företagsklimat - en prioriterad fråga

Vi vill att företagen i Ale växer och är välmående därför arbetar vi systematiskt med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Att förbättra företagsklimatet är en ständig process som aldrig får stanna av.
Ett gott klimat för företagande och entreprenörskap är en av grunderna för att ett samhälle ska utvecklas, det är därför det är så viktigt att arbeta med aktiviteter som stärker företagsklimatet.
Vi vill att Ale ska uppfattas som en kommun där det är lätt att etablera sig, utveckla sitt företag och att man som företagare har en god dialog med kommunen och andra intresseorganisationer.

Övergripande strategiska mål för näringslivsarbetet i Ale:
   Stärka och utveckla de företag som finns i Ale idag
   Skapa förutsättningar för fler företagsetableringar
   Öka antalet nya företag i Ale


Här tar du kontakt med Näringschef och näringslivsutvecklare
 

näringsliv i ale
näringsliv i ale
näringsliv i ale
näringsliv i ale